×
Alternate Text
هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت نتیجه ی آمادگی , سخت کوشی و درس آموزی از شکست است
"الین پاول"
تربت حیدریه - شهرک ولی عصر

info@iautorbat.ac.ir
051352294950-60
مهلت حذف و اضافه تکمیلی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برای کلیه ورودی ها تا چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ تمدید شد.
نویسنده : مدیر محتوا
اخبار دانشگاه
0

یکشنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

مهلت حذف و اضافه تکمیلی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برای کلیه ورودی ها تا چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ تمدید شد.

اخبار دانشگاه