×
Alternate Text
هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت نتیجه ی آمادگی , سخت کوشی و درس آموزی از شکست است
"الین پاول"
تربت حیدریه - شهرک ولی عصر

info@iautorbat.ac.ir
051352294950-60
راهیابی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه دراولین رویدادملی کرسی آزاد اندیشی دانشجویی به مرحله کشوری
نویسنده : مدیر محتوا
اخبار دانشگاه
0

پنج شنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

راهیابی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه دراولین رویدادملی کرسی آزاد اندیشی دانشجویی به مرحله کشوری

به همت حوزه معاونت فرهنگی ودانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه دوگروه کرسی آزاد اندیشی دانشجویی بامحورهای فرهنگی وسیاسی این واحد دانشگاهی پس ازشرکت درفینال استانی کرسی آزاد اندیشی دانشجویی که درمشهدبرگزارگردید از بین تیمهای شرکت کننده موفق به کسب رتبه برتر گردید وبه مرحله کشوری راه یافت.

 حوزه معاونت فرهنگی ودانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه

متن کامل خبر:

 

https://www.ana.press/news/570309/

 

اخبار دانشگاه