×
Alternate Text
هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت نتیجه ی آمادگی , سخت کوشی و درس آموزی از شکست است
"الین پاول"
تربت حیدریه - شهرک ولی عصر

info@iautorbat.ac.ir
051352294950-60
اساتید و کارکنان
ایمان ذباح

ایمان ذباح

رئیس بخش علوم کامپیوتر دانشکده

ایمان ذباح

رئیس بخش علوم کامپیوتر دانشکده

رشته تحصیلی:علوم کامپیوتر، تحصیلات:دکتری