×
Alternate Text
هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت نتیجه ی آمادگی , سخت کوشی و درس آموزی از شکست است
"الین پاول"
تربت حیدریه - شهرک ولی عصر

info@iautorbat.ac.ir
051352294950-60
اساتید و کارکنان
ایمان ذباح

ایمان ذباح

سمت ثبت نشده

ایمان ذباح

سمت ثبت نشده

رشته تحصیلی:، تحصیلات:فوق لیسانس