چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396  

فارسی   English


 

دریافت فایل
 
  لیست دروس و جدول آرایش ترمی رشته های تحصیلی

# عنوان توضیحات نوع فایل حجم دفعات دانلود دریافت
1 كارشناسي ارشد الهيات ومعارف اسلامي (فقه ومباني حقوق اسلامي ) ورودی 92 pdf 84.17 KB 625
2 کارشناسی فقه ومباني حقوق اسلامي ورودی 92 pdf 113.04 KB 1058
3 كارداني امور بانكي pdf 98.68 KB 530
4 كارداني علمي كاربردي حسابداري pdf 90.05 KB 1504
5 كارداني حسابداري pdf 100.37 KB 1228
6 كارداني ناپيوسته معماری pdf 107.97 KB 1028
7 کاردانی پیوسته نقشه كشي معماري pdf 101.55 KB 1365
8 كارداني پيوسته ساختمان pdf 101.22 KB 1108
9 كارداني ناپيوسته ساختمان pdf 106.61 KB 2111
10 كارشناسي ناپيوسته آموزش ديني و عربي pdf 103.82 KB 559
11 كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذائي pdf 92.82 KB 606
12 كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري pdf 103.54 KB 1448
13 كارشناسي ناپيوسته علمی کاربردی معماري pdf 148.69 KB 1314
14 كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايی عمران pdf 102.54 KB 2783
15 كارشناسي ناپیوسته عمران pdf 104.48 KB 1075
16 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساختمان pdf 106.43 KB 943
17 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران pdf 91.79 KB 2738
18 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - آب pdf 110.47 KB 565
19 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - خاك pdf 109.4 KB 532
20 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - سازه pdf 107.8 KB 1059
21 کارشناسی پیوسته معماری pdf 175.26 KB 797
22 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی pdf 139.04 KB 786
23 کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی pdf 131.27 KB 586
24 دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی pdf 141.69 KB 556
25 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودیهای 88 تا 92 pdf 157.47 KB 436
26 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران و مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودی 93 به بعد pdf 151.83 KB 521
27 كارشناسي پيوسته معماري بهمن 93 به بعد pdf 179.35 KB 440
28 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی-ورودی مهر pdf 163.37 KB 1292
29 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی-ورودی بهمن pdf 163.65 KB 527
30 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی- ورودی مهر pdf 230.72 KB 628
31 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی- ورودی بهمن pdf 155.42 KB 826
32 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ورودی مهر 94 docx 19.41 KB 734
33 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی pdf 150.53 KB 1367
34 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی pdf 125.66 KB 408
35 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازي منابع انسانی pdf 167.44 KB 214
36 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش اقلیم در برنامه ریزي محیطی pdf 401.01 KB 213
37 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی pdf 170.62 KB 184
38 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزي گردشگري منطقه اي pdf 341.53 KB 193
39 کارشناسی ارشد عمران گرایش آب وسازه هاي هیدرولیکی pdf 412.83 KB 280
40 کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه pdf 148 KB 388
41 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی pdf 120.36 KB 268
42 کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی pdf 310.32 KB 261
43 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش pdf 117.21 KB 156
44 کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی pdf 104.83 KB 241
45 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی pdf 86.38 KB 132
46 کارشناسی ارشد حسابداری pdf 236.36 KB 316
47 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش pdf 48.91 KB 116
48 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش- 5 گرایش pdf 151.71 KB 133
49 کارشناسی پیوسته علوم قضایی بهمن 94 doc 134 KB 51
50 کارشناسی پیوسته علوم قضایی ورودي مهر 95 doc 134.5 KB 104
نشریات

خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

پیوندها

وبلاگ اداره حراست

وبلاگ گروه زبان انگلیسی

روابط عمومی
   سامانه انتخاب اساتیدوکارکنان دانشگاه آزاداسلامی از دیدمخاطبین
   مرکزخبرروابط عمومی
همایش ها

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 2 اردیبهشت 1396