شنبه 28 مهر 1397  

فارسی   English


 

دریافت فایل
 
  لیست دروس و جدول آرایش ترمی رشته های تحصیلی

# عنوان توضیحات نوع فایل حجم دفعات دانلود دریافت
1 كارشناسي ارشد الهيات ومعارف اسلامي (فقه ومباني حقوق اسلامي ) ورودی 92 pdf 84.17 KB 978
2 کارشناسی فقه ومباني حقوق اسلامي ورودی 92 pdf 113.04 KB 1745
3 كارداني امور بانكي pdf 98.68 KB 886
4 كارداني علمي كاربردي حسابداري pdf 90.05 KB 2360
5 كارداني حسابداري pdf 100.37 KB 2085
6 كارداني ناپيوسته معماری pdf 107.97 KB 1490
7 کاردانی پیوسته نقشه كشي معماري pdf 101.55 KB 2070
8 كارداني پيوسته ساختمان pdf 101.22 KB 1609
9 كارداني ناپيوسته ساختمان pdf 106.61 KB 2471
10 كارشناسي ناپيوسته آموزش ديني و عربي pdf 103.82 KB 858
11 كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذائي pdf 92.82 KB 897
12 كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري pdf 103.54 KB 2194
13 كارشناسي ناپيوسته مهندسی تکنولوژی معماري pdf 253.52 KB 1836
14 كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايی عمران pdf 102.54 KB 3430
15 كارشناسي ناپیوسته عمران pdf 104.48 KB 1420
16 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساختمان pdf 106.43 KB 1226
17 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران pdf 91.79 KB 3883
18 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - آب pdf 110.47 KB 800
19 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - خاك pdf 109.4 KB 772
20 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - سازه pdf 107.8 KB 1354
21 کارشناسی پیوسته معماری pdf 175.26 KB 1250
22 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی pdf 139.04 KB 1250
23 کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی pdf 131.27 KB 853
24 دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی pdf 141.69 KB 846
25 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودیهای 88 تا 92 pdf 157.47 KB 683
26 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران و مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودی 93 به بعد pdf 151.83 KB 800
27 كارشناسي پيوسته معماري بهمن 93 به بعد pdf 179.35 KB 663
28 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ورودی مهر 94 docx 19.41 KB 1286
29 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی pdf 66.11 KB 1917
30 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی pdf 125.66 KB 985
31 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازي منابع انسانی pdf 62.5 KB 628
32 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش اقلیم در برنامه ریزي محیطی pdf 401.01 KB 437
33 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی pdf 170.62 KB 392
34 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزي گردشگري منطقه اي pdf 341.53 KB 429
35 کارشناسی ارشد عمران گرایش آب وسازه هاي هیدرولیکی pdf 412.83 KB 589
36 کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه pdf 148 KB 799
37 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی pdf 62.84 KB 674
38 کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی pdf 310.32 KB 522
39 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش pdf 117.21 KB 678
40 کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی pdf 104.83 KB 1141
41 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی pdf 86.38 KB 651
42 کارشناسی ارشد حسابداری pdf 236.36 KB 956
43 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش pdf 48.91 KB 541
44 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش- 5 گرایش pdf 151.71 KB 568
45 کارشناسی پیوسته علوم قضایی ورودي مهر 95 doc 134.5 KB 734
46 سرفصل کاردانی اموزش ابتدایی pdf 81.54 KB 547
47 سرفصل كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدائي pdf 92.53 KB 442
48 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی ورودی 95 pdf 69.48 KB 437
49 دکتری برنامه ریزی درسی ورودی 95 pdf 29.8 KB 415
50 دکتری مديريت آموزشي ورودی 95 pdf 53.82 KB 430
نشریات

خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

پیوندها

سایت مرکز خواف

وبلاگ گروه زبان انگلیسی

سایت آموزشکده سما

روابط عمومی
   مرکزخبرروابط عمومی
همایش ها

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 24 مهر 1397