سه شنبه 5 بهمن 1395  

فارسی   English


 

دریافت فایل
 
  لیست دروس و جدول آرایش ترمی رشته های تحصیلی

# عنوان توضیحات نوع فایل حجم دفعات دانلود دریافت
1 كارشناسي ارشد الهيات ومعارف اسلامي (فقه ومباني حقوق اسلامي ) ورودی 92 pdf 84.17 KB 571
2 کارشناسی فقه ومباني حقوق اسلامي ورودی 92 pdf 113.04 KB 953
3 كارداني امور بانكي pdf 98.68 KB 508
4 كارداني علمي كاربردي حسابداري pdf 90.05 KB 1332
5 كارداني حسابداري pdf 100.37 KB 1112
6 كارداني ناپيوسته معماری pdf 107.97 KB 987
7 کاردانی پیوسته نقشه كشي معماري pdf 101.55 KB 1202
8 كارداني پيوسته ساختمان pdf 101.22 KB 1004
9 كارداني ناپيوسته ساختمان pdf 106.61 KB 2060
10 كارشناسي ناپيوسته آموزش ديني و عربي pdf 103.82 KB 504
11 كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذائي pdf 92.82 KB 581
12 كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري pdf 103.54 KB 1258
13 كارشناسي ناپيوسته علمی کاربردی معماري pdf 148.69 KB 1223
14 كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايی عمران pdf 102.54 KB 2651
15 كارشناسي ناپیوسته عمران pdf 104.48 KB 995
16 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساختمان pdf 106.43 KB 899
17 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران pdf 91.79 KB 2482
18 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - آب pdf 110.47 KB 541
19 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - خاك pdf 109.4 KB 506
20 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - سازه pdf 107.8 KB 1005
21 کارشناسی پیوسته معماری pdf 175.26 KB 741
22 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی pdf 139.04 KB 703
23 کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی pdf 131.27 KB 566
24 دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی pdf 141.69 KB 529
25 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودیهای 88 تا 92 pdf 157.47 KB 401
26 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران و مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودی 93 به بعد pdf 151.83 KB 479
27 كارشناسي پيوسته معماري بهمن 93 به بعد pdf 179.35 KB 413
28 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی-ورودی مهر pdf 163.37 KB 1202
29 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی-ورودی بهمن pdf 163.65 KB 478
30 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی- ورودی مهر pdf 230.72 KB 527
31 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی- ورودی بهمن pdf 155.42 KB 757
32 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ورودی مهر 94 docx 19.41 KB 644
33 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی pdf 150.53 KB 836
34 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی pdf 125.66 KB 371
35 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازي منابع انسانی pdf 167.44 KB 183
36 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش اقلیم در برنامه ریزي محیطی pdf 401.01 KB 176
37 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی pdf 170.62 KB 167
38 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزي گردشگري منطقه اي pdf 341.53 KB 175
39 کارشناسی ارشد عمران گرایش آب وسازه هاي هیدرولیکی pdf 412.83 KB 256
40 کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه pdf 148 KB 347
41 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی pdf 120.36 KB 244
42 کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی pdf 310.32 KB 221
43 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش pdf 117.21 KB 77
44 کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی pdf 104.83 KB 91
45 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی pdf 86.38 KB 62
46 کارشناسی ارشد حسابداری pdf 236.36 KB 193
47 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش pdf 48.91 KB 49
48 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش- 5 گرایش pdf 151.71 KB 64
49 کارشناسی پیوسته علوم قضایی بهمن 94 doc 134 KB 12
50 کارشناسی پیوسته علوم قضایی ورودي مهر 95 doc 134.5 KB 17
نشریات

خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

پیوندها

وبلاگ اداره حراست

وبلاگ گروه زبان انگلیسی

روابط عمومی
   سامانه انتخاب اساتیدوکارکنان دانشگاه آزاداسلامی از دیدمخاطبین
   مرکزخبرروابط عمومی
همایش ها

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 4 بهمن 1395