چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397  

فارسی   English


 

دریافت فایل
 
  لیست دروس و جدول آرایش ترمی رشته های تحصیلی

# عنوان توضیحات نوع فایل حجم دفعات دانلود دریافت
1 كارشناسي ارشد الهيات ومعارف اسلامي (فقه ومباني حقوق اسلامي ) ورودی 92 pdf 84.17 KB 866
2 کارشناسی فقه ومباني حقوق اسلامي ورودی 92 pdf 113.04 KB 1505
3 كارداني امور بانكي pdf 98.68 KB 755
4 كارداني علمي كاربردي حسابداري pdf 90.05 KB 2112
5 كارداني حسابداري pdf 100.37 KB 1821
6 كارداني ناپيوسته معماری pdf 107.97 KB 1333
7 کاردانی پیوسته نقشه كشي معماري pdf 101.55 KB 1919
8 كارداني پيوسته ساختمان pdf 101.22 KB 1511
9 كارداني ناپيوسته ساختمان pdf 106.61 KB 2394
10 كارشناسي ناپيوسته آموزش ديني و عربي pdf 103.82 KB 755
11 كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذائي pdf 92.82 KB 805
12 كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري pdf 103.54 KB 1994
13 كارشناسي ناپيوسته علمی کاربردی معماري pdf 148.69 KB 1707
14 كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايی عمران pdf 102.54 KB 3285
15 كارشناسي ناپیوسته عمران pdf 104.48 KB 1349
16 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساختمان pdf 106.43 KB 1166
17 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران pdf 91.79 KB 3547
18 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - آب pdf 110.47 KB 746
19 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - خاك pdf 109.4 KB 724
20 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - سازه pdf 107.8 KB 1297
21 کارشناسی پیوسته معماری pdf 175.26 KB 1123
22 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی pdf 139.04 KB 1096
23 کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی pdf 131.27 KB 786
24 دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی pdf 141.69 KB 782
25 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودیهای 88 تا 92 pdf 157.47 KB 618
26 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران و مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودی 93 به بعد pdf 151.83 KB 740
27 كارشناسي پيوسته معماري بهمن 93 به بعد pdf 179.35 KB 613
28 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی-ورودی مهر pdf 163.37 KB 1728
29 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی-ورودی بهمن pdf 163.65 KB 867
30 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی- ورودی مهر pdf 230.72 KB 1112
31 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی- ورودی بهمن pdf 155.42 KB 1126
32 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ورودی مهر 94 docx 19.41 KB 1115
33 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی pdf 66.11 KB 1689
34 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی pdf 125.66 KB 771
35 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازي منابع انسانی pdf 62.5 KB 418
36 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش اقلیم در برنامه ریزي محیطی pdf 401.01 KB 391
37 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی pdf 170.62 KB 347
38 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزي گردشگري منطقه اي pdf 341.53 KB 371
39 کارشناسی ارشد عمران گرایش آب وسازه هاي هیدرولیکی pdf 412.83 KB 512
40 کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه pdf 148 KB 690
41 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی pdf 62.84 KB 477
42 کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی pdf 310.32 KB 467
43 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش pdf 117.21 KB 479
44 کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی pdf 104.83 KB 811
45 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی pdf 86.38 KB 467
46 کارشناسی ارشد حسابداری pdf 236.36 KB 759
47 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش pdf 48.91 KB 411
48 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش- 5 گرایش pdf 151.71 KB 439
49 کارشناسی پیوسته علوم قضایی ورودي مهر 95 doc 134.5 KB 447
50 سرفصل کاردانی اموزش ابتدایی pdf 81.54 KB 218
51 سرفصل كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدائي pdf 92.53 KB 218
52 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی ورودی 95 pdf 69.48 KB 214
53 دکتری برنامه ریزی درسی ورودی 95 pdf 29.8 KB 209
54 دکتری مديريت آموزشي ورودی 95 pdf 53.82 KB 216
نشریات

خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

پیوندها

وبلاگ اداره حراست

وبلاگ گروه زبان انگلیسی

روابط عمومی
   مرکزخبرروابط عمومی
همایش ها

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 3 اردیبهشت 1397