سه شنبه 9 خرداد 1396  

فارسی   English


 

دریافت فایل
 
  لیست دروس و جدول آرایش ترمی رشته های تحصیلی

# عنوان توضیحات نوع فایل حجم دفعات دانلود دریافت
1 كارشناسي ارشد الهيات ومعارف اسلامي (فقه ومباني حقوق اسلامي ) ورودی 92 pdf 84.17 KB 633
2 کارشناسی فقه ومباني حقوق اسلامي ورودی 92 pdf 113.04 KB 1092
3 كارداني امور بانكي pdf 98.68 KB 537
4 كارداني علمي كاربردي حسابداري pdf 90.05 KB 1520
5 كارداني حسابداري pdf 100.37 KB 1233
6 كارداني ناپيوسته معماری pdf 107.97 KB 1039
7 کاردانی پیوسته نقشه كشي معماري pdf 101.55 KB 1388
8 كارداني پيوسته ساختمان pdf 101.22 KB 1122
9 كارداني ناپيوسته ساختمان pdf 106.61 KB 2126
10 كارشناسي ناپيوسته آموزش ديني و عربي pdf 103.82 KB 566
11 كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذائي pdf 92.82 KB 613
12 كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري pdf 103.54 KB 1475
13 كارشناسي ناپيوسته علمی کاربردی معماري pdf 148.69 KB 1320
14 كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايی عمران pdf 102.54 KB 2798
15 كارشناسي ناپیوسته عمران pdf 104.48 KB 1081
16 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساختمان pdf 106.43 KB 952
17 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران pdf 91.79 KB 2789
18 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - آب pdf 110.47 KB 573
19 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - خاك pdf 109.4 KB 544
20 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - سازه pdf 107.8 KB 1071
21 کارشناسی پیوسته معماری pdf 175.26 KB 808
22 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی pdf 139.04 KB 801
23 کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی pdf 131.27 KB 593
24 دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی pdf 141.69 KB 569
25 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودیهای 88 تا 92 pdf 157.47 KB 441
26 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران و مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودی 93 به بعد pdf 151.83 KB 529
27 كارشناسي پيوسته معماري بهمن 93 به بعد pdf 179.35 KB 442
28 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی-ورودی مهر pdf 163.37 KB 1303
29 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی-ورودی بهمن pdf 163.65 KB 534
30 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی- ورودی مهر pdf 230.72 KB 640
31 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی- ورودی بهمن pdf 155.42 KB 834
32 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ورودی مهر 94 docx 19.41 KB 769
33 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی pdf 66.11 KB 1405
34 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی pdf 125.66 KB 424
35 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازي منابع انسانی pdf 62.5 KB 221
36 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش اقلیم در برنامه ریزي محیطی pdf 401.01 KB 219
37 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی pdf 170.62 KB 186
38 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزي گردشگري منطقه اي pdf 341.53 KB 199
39 کارشناسی ارشد عمران گرایش آب وسازه هاي هیدرولیکی pdf 412.83 KB 284
40 کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه pdf 148 KB 398
41 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی pdf 62.84 KB 274
42 کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی pdf 310.32 KB 271
43 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش pdf 117.21 KB 183
44 کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی pdf 104.83 KB 260
45 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی pdf 86.38 KB 154
46 کارشناسی ارشد حسابداری pdf 236.36 KB 343
47 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش pdf 48.91 KB 135
48 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش- 5 گرایش pdf 151.71 KB 151
49 کارشناسی پیوسته علوم قضایی بهمن 94 doc 134 KB 56
50 کارشناسی پیوسته علوم قضایی ورودي مهر 95 doc 134.5 KB 114
51 سرفصل کاردانی اموزش ابتدایی pdf 81.54 KB 9
52 سرفصل كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدائي pdf 92.53 KB 7
53 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی ورودی 95 pdf 69.48 KB 5
54 دکتری برنامه ریزی درسی ورودی 95 pdf 29.8 KB 5
55 دکتری مديريت آموزشي ورودی 95 pdf 53.82 KB 6
نشریات

خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

پیوندها

وبلاگ اداره حراست

وبلاگ گروه زبان انگلیسی

روابط عمومی
   سامانه انتخاب اساتیدوکارکنان دانشگاه آزاداسلامی از دیدمخاطبین
   مرکزخبرروابط عمومی
همایش ها

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 6 خرداد 1396