چهارشنبه 24 مرداد 1397  

فارسی   English


 

دریافت فایل
 
  لیست دروس و جدول آرایش ترمی رشته های تحصیلی

# عنوان توضیحات نوع فایل حجم دفعات دانلود دریافت
1 كارشناسي ارشد الهيات ومعارف اسلامي (فقه ومباني حقوق اسلامي ) ورودی 92 pdf 84.17 KB 926
2 کارشناسی فقه ومباني حقوق اسلامي ورودی 92 pdf 113.04 KB 1594
3 كارداني امور بانكي pdf 98.68 KB 849
4 كارداني علمي كاربردي حسابداري pdf 90.05 KB 2206
5 كارداني حسابداري pdf 100.37 KB 1919
6 كارداني ناپيوسته معماری pdf 107.97 KB 1415
7 کاردانی پیوسته نقشه كشي معماري pdf 101.55 KB 1982
8 كارداني پيوسته ساختمان pdf 101.22 KB 1559
9 كارداني ناپيوسته ساختمان pdf 106.61 KB 2437
10 كارشناسي ناپيوسته آموزش ديني و عربي pdf 103.82 KB 821
11 كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذائي pdf 92.82 KB 866
12 كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري pdf 103.54 KB 2071
13 كارشناسي ناپيوسته مهندسی تکنولوژی معماري pdf 253.52 KB 1760
14 كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايی عمران pdf 102.54 KB 3354
15 كارشناسي ناپیوسته عمران pdf 104.48 KB 1394
16 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساختمان pdf 106.43 KB 1201
17 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران pdf 91.79 KB 3641
18 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - آب pdf 110.47 KB 784
19 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - خاك pdf 109.4 KB 757
20 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - سازه pdf 107.8 KB 1333
21 کارشناسی پیوسته معماری pdf 175.26 KB 1175
22 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی pdf 139.04 KB 1171
23 کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی pdf 131.27 KB 825
24 دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی pdf 141.69 KB 817
25 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودیهای 88 تا 92 pdf 157.47 KB 666
26 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران و مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودی 93 به بعد pdf 151.83 KB 778
27 كارشناسي پيوسته معماري بهمن 93 به بعد pdf 179.35 KB 646
28 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی-ورودی مهر pdf 163.37 KB 1849
29 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی-ورودی بهمن pdf 163.65 KB 931
30 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی- ورودی مهر pdf 230.72 KB 1202
31 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی- ورودی بهمن pdf 155.42 KB 1181
32 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ورودی مهر 94 docx 19.41 KB 1223
33 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی pdf 66.11 KB 1825
34 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی pdf 125.66 KB 886
35 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازي منابع انسانی pdf 62.5 KB 551
36 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش اقلیم در برنامه ریزي محیطی pdf 401.01 KB 420
37 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی pdf 170.62 KB 375
38 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزي گردشگري منطقه اي pdf 341.53 KB 408
39 کارشناسی ارشد عمران گرایش آب وسازه هاي هیدرولیکی pdf 412.83 KB 555
40 کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه pdf 148 KB 729
41 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی pdf 62.84 KB 598
42 کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی pdf 310.32 KB 501
43 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش pdf 117.21 KB 617
44 کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی pdf 104.83 KB 957
45 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی pdf 86.38 KB 569
46 کارشناسی ارشد حسابداری pdf 236.36 KB 872
47 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش pdf 48.91 KB 504
48 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش- 5 گرایش pdf 151.71 KB 531
49 کارشناسی پیوسته علوم قضایی ورودي مهر 95 doc 134.5 KB 593
50 سرفصل کاردانی اموزش ابتدایی pdf 81.54 KB 373
51 سرفصل كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدائي pdf 92.53 KB 350
52 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی ورودی 95 pdf 69.48 KB 349
53 دکتری برنامه ریزی درسی ورودی 95 pdf 29.8 KB 341
54 دکتری مديريت آموزشي ورودی 95 pdf 53.82 KB 349
نشریات

خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

پیوندها

وبلاگ اداره حراست

وبلاگ گروه زبان انگلیسی

روابط عمومی
   مرکزخبرروابط عمومی
همایش ها

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 26 تیر 1397