یکشنبه 3 تیر 1397  

فارسی   English


 

دریافت فایل
 
  لیست دروس و جدول آرایش ترمی رشته های تحصیلی

# عنوان توضیحات نوع فایل حجم دفعات دانلود دریافت
1 كارشناسي ارشد الهيات ومعارف اسلامي (فقه ومباني حقوق اسلامي ) ورودی 92 pdf 84.17 KB 905
2 کارشناسی فقه ومباني حقوق اسلامي ورودی 92 pdf 113.04 KB 1548
3 كارداني امور بانكي pdf 98.68 KB 780
4 كارداني علمي كاربردي حسابداري pdf 90.05 KB 2139
5 كارداني حسابداري pdf 100.37 KB 1852
6 كارداني ناپيوسته معماری pdf 107.97 KB 1373
7 کاردانی پیوسته نقشه كشي معماري pdf 101.55 KB 1948
8 كارداني پيوسته ساختمان pdf 101.22 KB 1533
9 كارداني ناپيوسته ساختمان pdf 106.61 KB 2417
10 كارشناسي ناپيوسته آموزش ديني و عربي pdf 103.82 KB 784
11 كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذائي pdf 92.82 KB 832
12 كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري pdf 103.54 KB 2020
13 كارشناسي ناپيوسته مهندسی تکنولوژی معماري pdf 253.52 KB 1736
14 كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايی عمران pdf 102.54 KB 3310
15 كارشناسي ناپیوسته عمران pdf 104.48 KB 1376
16 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساختمان pdf 106.43 KB 1185
17 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران pdf 91.79 KB 3596
18 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - آب pdf 110.47 KB 768
19 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - خاك pdf 109.4 KB 740
20 كارشناسي پيوسته مهندسي عمران - سازه pdf 107.8 KB 1313
21 کارشناسی پیوسته معماری pdf 175.26 KB 1147
22 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی pdf 139.04 KB 1129
23 کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی pdf 131.27 KB 803
24 دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی pdf 141.69 KB 798
25 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودیهای 88 تا 92 pdf 157.47 KB 639
26 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران و مهندسی تکنولوژی ساختمان ورودی 93 به بعد pdf 151.83 KB 763
27 كارشناسي پيوسته معماري بهمن 93 به بعد pdf 179.35 KB 629
28 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی-ورودی مهر pdf 163.37 KB 1773
29 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی-ورودی بهمن pdf 163.65 KB 893
30 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی- ورودی مهر pdf 230.72 KB 1157
31 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی- ورودی بهمن pdf 155.42 KB 1146
32 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ورودی مهر 94 docx 19.41 KB 1166
33 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی pdf 66.11 KB 1759
34 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی pdf 125.66 KB 834
35 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازي منابع انسانی pdf 62.5 KB 483
36 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش اقلیم در برنامه ریزي محیطی pdf 401.01 KB 406
37 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی pdf 170.62 KB 361
38 کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزي گردشگري منطقه اي pdf 341.53 KB 387
39 کارشناسی ارشد عمران گرایش آب وسازه هاي هیدرولیکی pdf 412.83 KB 530
40 کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه pdf 148 KB 709
41 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی pdf 62.84 KB 537
42 کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی pdf 310.32 KB 484
43 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش pdf 117.21 KB 543
44 کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی pdf 104.83 KB 884
45 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی pdf 86.38 KB 513
46 کارشناسی ارشد حسابداری pdf 236.36 KB 810
47 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش pdf 48.91 KB 459
48 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش- 5 گرایش pdf 151.71 KB 486
49 کارشناسی پیوسته علوم قضایی ورودي مهر 95 doc 134.5 KB 519
50 سرفصل کاردانی اموزش ابتدایی pdf 81.54 KB 297
51 سرفصل كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدائي pdf 92.53 KB 285
52 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی ورودی 95 pdf 69.48 KB 281
53 دکتری برنامه ریزی درسی ورودی 95 pdf 29.8 KB 273
54 دکتری مديريت آموزشي ورودی 95 pdf 53.82 KB 281
نشریات

خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

پیوندها

وبلاگ اداره حراست

وبلاگ گروه زبان انگلیسی

روابط عمومی
   مرکزخبرروابط عمومی
همایش ها

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 2 تیر 1397