مرکزخبرروابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی تربت حیدریه  
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397

 محمد حسين رستمي
كارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي ، ژئومورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي

سوابق اجرايي :
                    كارشناس اطلاعات آمار و كامپيوتر
                     مدير امور اداري
                     مديرپژوهش و فناوري
                    رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
                    دبيركيمته بيمه و رفاه
                    دبيرستادشاهد و ايثاگران
                    دفترمطالعات و آموزش نيروي انساني
                    حراست آزمون
سوابق آموزشي:
                   استاد مدعو گروه آموزشي جغرافياي طبيعي
شماره تماس : 05312291064
ايميل : mh.rostami@gmail.com
وبلاگ : www.priauth.blogfa.com

Copyright © 2009 Islamic Azad University Of Torbat-e-Heydarieh